Máy in vải trực tiếp 1,3m x 3 , 6, 9 , 12m 

dùng 2 đầu in 4720 , hoặc dùng 2 đầu Dx 5 .

ZODAIC Corp : chuyen cũng cấp các loại máy in kts khổ lớn , máy in vải , máy in lụa trên mọi chất liệu :

Chuyên bảo trì sửa máy in kho lon + linh kiện máy in kts az : sua may in kho 1,8m , sua may in mootooh, bao trì may in mootooh, dịch vu sủa bảo trì máy in, sua may in phun, linh kien may in phun kts, dau phun dx5, cung cap dau phun dx5 , ban dau phun dx5, bao hành máy in kho lớn, chuyen sửa may in kho lon, nhạn sua may in kho lon, ban may in cu, mua may in kho lon re, mua may in phun , may may in uv, cung cap may in uv , may in uv, bán vat tu in uv, may in kho 3,2m , máy in vải , máy in trực tiếp lên vải.

Xem Clip Tại Đây